ajenn 發表於 2009-6-12 13:32:14

學員 apa 違反站規 禁言兩週

2009.06.12 公告

學員 apa 違反站規
(2). 禁止一文多貼,雷同主題內容重複張貼超過3篇
經檢舉後證實,以禁言兩週處理!

站長 阿振 用印
頁: [1]
查看完整版本: 學員 apa 違反站規 禁言兩週