ajenn 發表於 2005-10-5 13:34:07

學員 edc221 禁止訪問:無期限

2005.10.05 公告

學員 edc221 散播惡性廣告網址
站方以永久「禁止訪問」(同時遮蔽過往之文章) 處置,即刻生效。

站長 搖滾貓 用印
頁: [1]
查看完整版本: 學員 edc221 禁止訪問:無期限