ajenn 發表於 2010-8-30 14:45:20

學員 jaxyku 違反站規 禁言兩週

2010.08.30 公告

學員 jaxyku 違反站規
(2). 禁止一文多貼,相同主題內容重複張貼超過3篇
經檢舉後證實,以禁言兩週處理!

站長 ajenn 用印
頁: [1]
查看完整版本: 學員 jaxyku 違反站規 禁言兩週